Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld, wij streven er altijd naar de informatie zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat u informatie tegenkomst die onvolledig is of onjuist. We aanvaarden op geen enkele manier aansprakelijkheid voor informatie die niet juist is of onvolledig. Bent u het niet eens met een bepaald gedeelte of zijn er onduidelijkheden over een bepaalde inhoud, aarzelt u dan vooral niet contact met ons op te nemen.

disclaimer-minileningtop10

Op deze website wordt doorverwezen naar andere websites. Wij aanvaarden uiteraard geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites of de manier waarop zij omgaan met het hanteren van cookies. Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u de disclaimer en de privacy policy van de desbetreffende website openen.

Het kopiëren en opnieuw elders gebruiken van de inhoud van deze website is niet toegestaan. Wilt u dit toch, neemt u dan contact op met ons. Wanneer u dit toch doet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, dan pleegt u inbreuk op de intellectuele rechten.