waarde-van-geld

Waarde van geld is niet altijd even duidelijk

Tegenwoordig zijn er meer huishoudens die in de problemen zitten dan ooit tevoren. Rekeningen kunnen niet betaald worden, inkomsten blijven achter tegenover de uitgaven en al snel zijn er problemen die ontstaan die niet meer opgelost kunnen worden. Een heel aantal van deze huishoudens komt in de schuldsanering terecht, het moment waarop je zelf niet meer kan bepalen wat je met inkomsten of uitgaven doet, want je krijgt vanaf dat moment alleen nog zakgeld dat je kunt besteden. En dat zakgeld is niet veel. Wanneer er gekeken wordt naar de oorzaken van deze problemen, dan wordt er op een heel aantal factoren gewezen, voornamelijk externe. Ontslag, ziekte, onverwachte rekeningen, goede voorbeelden van externe factoren, maar het lijkt erop dat veel mensen ook geen goed besef meer hebben van de waarde van geld. Hoe komt dit?

Wat is de waarde van geld?

De waarde van geld wordt niet uitgedrukt in een wisselkoers en het is ook niet zo dat de waarde bepaald wordt door de prijs van de producten die je nodig hebt. De waarde van geld is afhankelijk van de verhouding tussen de inkomsten en de uitgaven. Zijn de inkomsten hoger, dan is de waarde van het geld lager dan wanneer de uitgaven hoger zijn. Het geld kan namelijk minder vrij besteed worden en is daardoor schaars. Maar niet veel mensen beseffen zich hoeveel het geld waard is en wat er moet gebeuren om tot een meer gezonde situatie te komen. Om daarvan de achtergrond te kunnen vinden, zou gekeken moeten worden naar de media, de opvoeding en de scholing.

waarde-van-geld

De media

De media spelen in op het koopgedrag van de mensen en houden daarbij geen enkele rekening met de persoonlijke situatie van de mensen die de reclame zien. Dat kan niet, maar zij willen dat ook niet. Het enige wat de producenten willen, is zoveel mogelijk producten verkopen tegen een prijs die hen winst oplevert. Daarnaast wordt er gegooid met kopen op afbetaling en uitstel van betaling, zogenaamd om de consumenten tegemoet te komen. De waarheid is precies andersom: De producent wint, want deze verkoopt een product op het moment dat er helemaal geen geld voor is. Helaas trappen teveel mensen in deze verkooptruc. Het is slimmer om geld te lenen of de oude keuken nog te gebruiken dan het hele bedrag later te moeten betalen op een moment dat er ook geen geld is.

Opvoeding en scholing

De factoren opvoeding en scholing zijn ook belangrijke factoren waarbij het een en ander mis gaat. Jongeren zijn gevoelig voor reclame en zolang zij niet werken en niet actief betrokken zijn bij de prijzen van alles, ontwikkelen zij op geen enkele manier een besef van de waarde van geld en het feit dat geld schaars is. Zodra zij op eigen benen komen te staan, gaat het daarom al snel mis. Zij weten niet hoe duur bepaalde dingen zijn, snappen nog niet altijd dat maandelijkse betalingen ook elke maand betaald moeten worden en dat geld lenen geld zal gaan kosten, is ook niet altijd bekend. Of het de taak is van de opvoeder of van de scholen laten we hier in het midden. Dat is een morele kwestie die niet relevant is. Feit is dat teveel mensen op onverstandige manieren omspringen met geld op momenten dat dit absoluut niet wenselijk is- en voorlichting zou daar verandering in kunnen brengen.